• Đấu La Đại Lục (Bản 3D)
  • Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu Phần 3
  • Bố Già (Bản Điện Ảnh)
  • Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu Phần 2
  • Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu Phần 1